• Level of study

  Bachelor

 • Teaching language

  Romanian

 • Application period

  18 Mai 2021 - 28 Iulie 2021

 • Start date

  Octombrie

 • Years of study

  4

 • Tuition fee (EU/Non EU)

  2500 RON/an (in afara locurilor de la buget)

 • Type of education

  Full Time

 • Accreditation status

  Accredited


Apply now! arrow_forward

Details & requirements


Specializarea Masini si instalatii pentru agricultura si industria alimentara (MIAIA) este un program de studii de licenta in domeniul ingineriei mecanice. Aceasta specializare a fost acreditata ca urmare a evaluarii programului de studii din decembrie 2012 de catre comisia ARACIS.


p1

p2

MISIUNEA

Formarea de ingineri mecanici capabili sa conceapa, sa indrume si sa conduca procese tehnologice specifice masinilor si instalatiilor pentru agricultura si industria alimentara, atat in industrie, cat si in agricultura.

OBIECTIVELE

 • Analiza, calculul si proiectarea masinilor si instalatiilor pentru agricultura si industria alimentara.
 • Cunoasterea proceselor tehnologice specifice agriculturii si industriei alimentare.
 • Modelarea si simularea proceselor din agricultura si industria alimentara; utilizarea de software specific.
 • Insusirea metodelor privind fabricarea, mentenanta, fiabilitatea si exploatarea masinilor si instalatiilor pentru agricultura si industria alimentara.
 • Proiectarea, organizarea si conducerea proceselor de productie in unitatile constructoare de tractoare, masini si instalatii pentru agricultura si industria alimentara.
 • Conceperea, organizarea si conducerea tehnologiilor de mecanizare din agricultura si industria alimentara.
 • Organizarea si conducerea lucrarilor de intretinere, revizii, reparatii si service in unitatile din agricultura si industria alimentara.
 • Abilitatea de a lucra independent si in echipa; cooperare interdisciplinara si inovare.
 • Cunoasterea metodelor moderne de conducere a exploatatiilor agricole.
 • Cunoasterea unor elemente financiar-contabile si aplicarea legislatiei in domeniul agriculturii si industriei alimentare in concordanta cu standardele europene.
 • Abilitatea de a fi eficace si eficient.

 

Nomenclatorul disciplinelor cuprinse in planul de invatamant si continutul acestor discipline corespund programului de studii de licenta in domeniul ingineriei mecanice.

Spatiile de invatamant in care isi desfasoara activitatea specializarea MIAIA sunt spatii proprii ale USAMVB Timisoara si laboratoare tehnologice din UP Timisoara.

Personalul didactic este format din cadre didactice titularizate si cadre didactice asociate.

Diploma si titlul obtinut de absolventii MIAIA este cel de Inginer mecanic in specializarea Masini si instalatii pentru agricultura si industria alimentara.

Specializarea MIAIA este acreditata conform Raportului ARACIS nr. 6050/20.12.2012.

 

Discipline studiate

PLANURI DE INVATAMANT

*Pentru vizualizarea planului de invamant click pe plan