• Level of study

  Bachelor

 • Teaching language

  Romanian

 • Application period

  11 Iulie 2021 - 26 Iulie 2021

 • Start date

  Octombrie

 • Years of study

  4

 • Tuition fee (EU/Non EU)

  3200 RON/an (in afara locurilor de la buget)

 • Type of education

  Part Time

 • Accreditation status

  Accredited


Apply now! arrow_forward

Details & requirements

1.MISIUNEA:

Formarea de ingineri agronomi capabili sa conceapa si sa aplice tehnologii pentru plantele agricole specifice conditiilor zonei respective care sa raspunda imperativelor dezvoltarii durabile.


2. OBIECTIVELE:

 • Cunoasterea factorilor biotici si abiotici care conditioneaza productia agrícola vegetala;
 • Cunoasterea anatomiei, morfologiei, biologiei plantelor si a legilor care guverneaza ecosistemul agricol.
 • Cunoasterea elementelor de biochimie, genetica si fiziologie vegetala si rolul lor in productia agricola.:
 • Cunoasterea legilor care guverneaza ecosistemul agricol;
 • Cunoasterea elementelor de protectia si imbunatatirea resurselor naturale ale agriculturii;
 • Cunoasterea modului de ameliorare a starii de sanatate a plantelor si a produselor vegetale;
 • Cunoasterea bazei energetice si a utilajelor folosite in agricultura;
 • Însusirea tehnologiei de cultivare a plantelor agricole;
 • Dobandirea capacitatii de a elabora tehnologii pentru plantele agricole in corelatie cu conditiile locale
 • Sustinerea mobilitatilor cadrelor didactice catre parteneri din strainatate in vederea modernizarii si perfectionarii metodelor de predare, precum si pentru recunoasterea prestigiului lor profesional, prin incheierea de acorduri de colaborare Socrates/Erasmus sau Leonardo;
 • Cunoasterea legilor economice particularizate la productia agricola;
 • Cunoasterea metodelor moderne de conducere a exploatatiilor agricole;
 • Cunoasterea procedeelor de administrare, organizare a productiei agricole si desfacerii produselor;
 • Cunoasterea unor elemente financiar contabile, juridice aplicabile in agricultura, etc.
 • Asigurarea consultantei in exploatatiile agricole.
 • Adecvarea continua a curriculei, menita sa le asigure viitorilor absolventi insertia pe piata muncii;
 • Sprijinirea studentilor pentru obtinerea de stagii de studii si/sau munca la universitati de prestigiu din strainatate, companii sau institutii publice din domeniu sau la ferme private


Misiunea specializarii de Agricultura este didactica, stiintifica si de consultanta. Principala preocupare o reprezinta pregatirea profesionala la un inalt nivel stiintific si tehnologic al viitorilor specialisti ce vor activa in domeniul Agriculturii. În acest sens planul de invatamant si continutul programelor analitice ale disciplinelor urmaresc realizarea unei pregatiri profesionale corespunzatoare care la va da posibilitatea absolventilor sa desfasoare activitati in institutii agricole, ferme agricole, primarii, Agentii de Protectia Mediului si Plantelor, Camere de Agricultura, servicii de consultanta, in invatamant si cercetare sau ca experti in domeniu.


Cercetarea in domeniul agriculturii, avand ca obiectiv evaluarea impactului de mediu reprezinta activitati prezente si viitoare ce vor antrena numerosi specialisti formati in domeniul ingineriei mediului. O alta misiune a facultatii este si aceea de pregatire continua a absolventilor prin masterat si doctorat cat si sprijinirea studentilor pentru obtinerea de stagii de studii si/sau munca la universitati de prestigiu din strainatate, companii sau institutii publice din domeniu sau la ferme private.


În paralel se urmareste antrenarea studentilor in activitatile de cercetare stiintifica a disciplinelor de profil, inclusiv a celor angajati pe baza de contract, in vederea formarii deprinderilor si insusirii metodicii de cercetare, a realizarii de venituri extrabugetare menite sa sustina dotarea si functionarea laboratoarelor facultatii. Cercetarea in domeniul agriculturii, avand ca obiectiv evaluarea impactului de mediu reprezinta activitati prezente si viitoare ce vor antrena numerosi specialisti formati in domeniul ingineriei mediului. O alta misiune a facultatii este si aceea de pregatire continua a absolventilor prin masterat si doctorat cat si sprijinirea studentilor pentru obtinerea de stagii de studii si/sau munca la universitati de prestigiu din strainatate, companii sau institutii publice din domeniu sau la ferme private;


3. DISCIPLINE STUDIATE

PLAN DE INVATAMANT

*Pentru vizualizarea planului dati click pe plan

Specializarea Agricultura are o durata a studiilor de 4 ani atat pentru invatamantul de zi cat si pentru invatamantul cu frecvența redusa.
Diploma si titlul obtinut de absolventi este cel de inginer diplomat.